คณะกรรมการสภานักเรียนรณรงค์ ค่านิยม 12 ประการสู่นักเรียนและชุมชน

 
ข่าวโดย : ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์แห่งประเทศไทย(ชคบท.) http://www.kruthai.info
                  

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 124 หมู่ 1 บ้านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 045-5530-98, 082-8683438
website : http://www.khuem.ac.th/kw/
Mail
 : admin@khuem.ac.th,wanidaarawan@gmail.comนายอุดร  ยอดมงคล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 

  


https://sgs9.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=


https://drive.google.com/open?id=0Bx_20ACfU6sheDhtazFNUEgtalU